Informera på bästa möjliga sätt!

Med fokus på
innehåll, målgrupp, syfte och resultat,
för ett effektivt lärande!

Åsa Isacsson
Projektledning och produktion av interaktiva medel.


Mina utbildningar:
Pedagogik Nya medier, Medieinstitutet
Juridik
Förhandlingsteknik
Cambridge Advanced English
Företagsekonomi
m.m.

Uppdrag:
Liber AB
Projektledning av webb-utbildningar; eLabbet

WeZupport
Produktion av interaktiva utbildningar -
Rikspolisstyrelsen

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme
Utbildningen "Energieffektivisering för kundtjänst på energibolag"
Se exempel

Aktiespararna
Utbildningen "Så sätter du ihop en lönsam aktieportfölj"
(tillsammans med två medarbetare)
Exempel 1>>
Exempel 2>>

Medieinstitutet

Marknadsanalyser

Behovsanalys för eventuellt framtagande av utbildning
Föreläsning i produktionsverktyget Captivate

Hemsidan "Nätverket för HållbaraEnergiMänniskor"

Samarbete:

Foto: jesperzerman.se

Kontakt:
asa(at)interlearn.se
+46 709 42 33 26